"Sỹ Đồ Phong Lưu" có 1 kết quả
  • Sỹ Đồ Phong Lưu

    Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Thai

    Thể loại: Đô thị

    Truyện cho thấy tác giả là dân tri thức, có quan sát, nghiền ngẫm, chắt lọc hẳn hoi chứ không phải phóng bút viết bừa để thỏa lòng. Truyện này càng ngày càng thú vị, mới bắt đầu nhưng phần chính trị rất logic và sâu sắc, thâm thuý đúng chất. Dịch giả: Mỳ cung đình.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 706 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved