"Sỹ Đồ Phong Lưu" có 1 kết quả
  • Sỹ Đồ Phong Lưu

    Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Thai

    Thể loại: Đô thị

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Truyện cho thấy tác giả là dân tri thức, có quan sát, nghiền ngẫm, chắt lọc hẳn hoi chứ không phải phóng bút viết bừa để thỏa lòng. Truyện này càng ngày càng thú vị, mới bắt đầu nhưng phần chính trị rất logic và sâu sắc, thâm thuý đúng chất. Dịch giả: Mỳ cung đình.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 684 chương

Đối tác nội dung