"Quyền Khuynh Nhất Thế" có 1 kết quả
  • Quyền Khuynh Nhất Thế

    Có người nói trên thế giới có hai loại hạnh phúc, một loại là sau khi trải qua mới phát hiện hạnh phúc. Một loại khác là ở trong nháy mắt có thể cảm thụ được hạnh phúc, tại nơi một trong nháy mắt có thể cảm thụ được hạnh phúc, quá trân quý. Cho nên có người nói chỉ dựa vào đoạn hồi ức hạnh phúc, cũng có thể làm cho suốt đời đều rất hạnh phúc. Bất quá đa số người, đều cảm thụ không được hạnh phúc như vậy.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 750 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved