"Quan Sách" có 1 kết quả
  • Quan Sách

    Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

    Thể loại: Đô thị

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Đường làm quan mêng mông, làm sao mới có thể trổ hết tài năng? Cùng xem trí tuệ của Trần Kinh trong giới quan trường... Trần Kinh, thanh niên nghệ sĩ, công chức sinh viên sớm nhất, không có gia cảnh, không có hậu trường! Bí quyết hắn từng bước thăng quan từ đâu? Cuộc đời của hắn vì sao đặc sắc như vậy? Mời xem tác phẩm, cùng nghiền ngẫm, ... Biên tập: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 1135 chương

Đối tác nội dung