"Phù Thiên Ký" có 1 kết quả
  • Phù Thiên Ký

    Hai linh hồn, một thể xác. Một kẻ là Người, một kẻ là Ma. Cả hai đều mang chung một khát vọng. Trên con đường tìm kiếm khát vọng ấy, liệu ai mới là kẻ giành được? Là Người hay vẫn là Ma? Ma và Người, ai thiện ai ác? Và ai vô địch? Tất cả có ở Phù Thiên Ký! Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 423 chương

Đối tác nội dung