"Phù Thiên Ký" có 1 kết quả
  • Phù Thiên Ký

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Một thân xác, hai ý thức. Một là người, một là ma. Tuy khác nhau về nguồn gốc nhưng cùng chia sẻ một khát vọng. Liệu ai trong số họ có thể chân chính được được khát vọng đó? Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 423 chương

Đối tác nội dung