"Phù Diêu" có 1 kết quả
  • Phù Diêu

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Với nội dung xoay quanh Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Vương Quốc Hoa sẽ chọn như thế nào? Hoặc chọn con đường cũ để hoàn thiện nó hoặc chọn con đường phát triển khác có tương lai hơn? Dịch giả: AND

    Tình trạng: [Full] 810 chương

Đối tác nội dung