"Nhân Đạo Kỷ Nguyên" có 1 kết quả
  • Nhân Đạo Kỷ Nguyên

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Con người luôn đi liền với hai chữ nhân đạo Con người đã chịu ơn của người khác tất sẽ báo đáp. Con người có lễ, trí, tín, tình thì nhất định sẽ kết hợp trở thành sức mạnh tập thể. Con người luôn yêu thích tự do và sự bình yên. Con người ai cũng có tâm của riêng mình mà không bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào. Nam Lạc đã vô tình bị cuốn vào thế giới huyền ảo nên hắn càng phải mạnh mẽ để sống, để trở về nơi thuộc về bản thân hắn. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì sự bi thương mất mát càng nhiều. Trong cái thế giới ảo ngay cả thân cũng không chi phối được tất cả thì làm sao hắn có thể? Hắn phải đi tìm "Đạo" của bản thân mình. Biên tập:Bạch Ngọc Sách

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 112 chương

Đối tác nội dung