"Nghịch Lân" có 1 kết quả
  • Nghịch Lân

    Tác giả: Liễu Hạ Huy

    Thể loại: Đô thị

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Thiên sinh phế vật, Long Thần phụ thể. Kế thừa sức mạnh và ý niệm của Thần Long, sinh ra lân huyễn trảo, ngự thủy long tức, hành vân hàng vũ, thân thể vô địch. Tại thời đại mỗi người đều muốn đồ long này, cuộc sống của Lý Mục Dương cực kỳ áp lực... ​Dịch giả: Nghịch Lân

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 44 chương

Đối tác nội dung