"Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân" có 1 kết quả
  • Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

    Tác giả: Thanh Tử

    Thể loại: Đô thị

    Mao Sơn tróc quỷ nhân là Diệp Thiếu Dương đơn phương độc mã tiến vào đô thị nơi có nhiều cạm bẩy nguy hiểm. Nhưng với khả năng Thi triển Mao Sơn thần thuật,Diệp Thiếu Dương đã khuất phục tất cả Thi Vương, Tà Thần bất tử, Điệp tiên hung linh,T ứ phương thảo khấu... Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ,công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là Hồ yêu đều bại dưới tay họ Diệp. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 320 chương

Đối tác nội dung
Góp ý