"Ma Thần Thiên Quân" có 1 kết quả
  • Ma Thần Thiên Quân

    Tác giả: Đế Thanh

    Thể loại: Tiên hiệp

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Hắn được sinh ra trong gia tộc nắm giữ một tinh cầu trong tinh không vô tận và là trong những một thế giới võ giả vi tôn, bách tộc tranh bá. Một ngày kia hắn muốn xưng bá tinh không. Mọi chuyện thật sự bắt đầu khi hắn thức tỉnh thông thiên nhãn, gia tộc bị hủy và hắn trở thành ma tộc cùng xem con đường báo thù của hắn. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 797 chương

Đối tác nội dung