• Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Nhặt được một Zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có ngay loại ấy. Lúc nguy hiểm thì cô nói : "Anh lên trước, tôi bọc hậu!" Lui về sau thì cô nói: "Anh đánh, tôi che!" Khi chiến đấu, cô ra hiệu: "Tôi không được tôi đánh không nổi! Tôi áp sát!" Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 17 chương

Đối tác nội dung