"Long Đồ Án" có 1 kết quả
  • Long Đồ Án

    Tác giả: Nhĩ Nhã

    Thể loại: Ngôn tình hiện đại

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Đây là câu chuyện phá án gà bay chó sủa của toàn bộ phủ Khai Phong, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn Sách và Triệu Phổ. Đồng thời cũng là hành trình khám phá, lật đổ tấm màn nhung đã sớm mòn đi theo năm tháng. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 70 chương

Đối tác nội dung
Góp ý