"Liệp Giả Thiên Hạ" có 1 kết quả
  • Liệp Giả Thiên Hạ, Thợ Săn Thế Giới

    Tác giả: Na Thì Yên Hoa

    Thể loại: Đô thị

    Tuy sau khi trọng sinh, nàng có thể đoán trước những việc sắp xảy ra và nàng áp dụng nó vào một trò chơi, lần này nàng xem trò chơi đó là một nghề! Nàng cũng không phải chỉ biết chạy theo nhiệm vụ mình biết làm, mà làm nhiệm vụ nàng chưa từng có cơ hội làm. Bởi vì trước kia nàng đã từng nghiện game, ngoài ra nàng không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Chẳng qua nàng không chọn nghề nghiệp pháp sư như trước nữa, bây giờ nàng muốn làm chính mình! Dịch giả: Chiz

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 341 chương

Đối tác nội dung