• Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường

    Tác giả: Cổ Long

    Thể loại: Võ hiệp

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** La Sát Bài của Tây Phương Ma Giáo bị thất tung. Ai là chủ nhân của nó sẽ trở thành Tây Phương giáo chủ. Để minh oan, Lục Tiểu Phụng và ma giáo hộ pháp trưởng lão Tuế Hàn Tam Hữu đã lặn lội lên tận biên ngoại Lao Sô, mong thu hồi trả về cho cố chủ. Ai là Phi Thiên Ngọc Hồ, ai là kẻ chủ mưu chiếm đoạt La Sát Bài? Có phải là Lam Hồ Tử, Lý Hà, Phương Ngọc Hương? Dịch giả: Trúc Đào

    Tình trạng: [Full] 12 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved