• Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường

    Tác giả: Cổ Long

    Thể loại: Võ hiệp

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* La Sát Bài của Tây Phương Ma Giáo bị thất tung. Ai là chủ nhân của nó sẽ trở thành Tây Phương giáo chủ. Để minh oan, Lục Tiểu Phụng và ma giáo hộ pháp trưởng lão Tuế Hàn Tam Hữu đã lặn lội lên tận biên ngoại Lao Sô, mong thu hồi trả về cho cố chủ. Ai là Phi Thiên Ngọc Hồ, ai là kẻ chủ mưu chiếm đoạt La Sát Bài? Có phải là Lam Hồ Tử, Lý Hà, Phương Ngọc Hương? Dịch giả: Trúc Đào

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 12 chương

Đối tác nội dung