"Lãng Tử Tại Đô Thị" có 1 kết quả
  • Lãng Tử Tại Đô Thị

    Tác giả: Tiểu Mặc

    Thể loại: Đô thị

    Va chạm không gian đã khiến một vị tướng xuyên việt tới kiếp này. Một sự cố tai nạn có chủ mưu đã khiến một linh hồn từ tám trăm năm trước nhập vào một sinh viên bình thường. Từ một vị tướng quân có chí lớn trở thành một sinh viên trầm ổn biết cách săn sóc. Sự nổi bật của hiện tại không thể che hết sự lạc lõng của hắn đối với không gian xa lạ này. Kiếp trước ước hẹn, kiếp này lại ước hẹn, hai đời tình duyên, sao có thể chỉ là hoa trong gương trăng trong nước? Dịch giả: Đọc Truyện Đêm Khuya.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 0 chương

Đối tác nội dung