"Làm Nô" có 1 kết quả
  • Xuyên Qua Làm Nông Phụ

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Một y tá nhỏ thời hiện đại xuyên qua làm nông phụ. Từng bước tiến lên thường thường bậc trung. Xuyên qua không sao cả! Ta cũng đi theo trào lưu! Nhưng mà xuyên qua thành một nha đầu nông thôn thì có chuyện để nói rồi! Cho dù ném ta tới Triều Thanh làm hầu rượu! Bà cô ta cũng nhịn! Vì sao? Vì sao? Vì sao? Xuyên thành nha đầu nông thôn thì cũng thôi! Vì sao lại là nha đầu chờ gả đi? Trở thành nha đầu chờ gả thì thôi! Vì sao không gả cho kẻ có tiền! Không gả cho kẻ có tiền thì thôi, ta cũng chấp nhận! Vì sao lại cho ta một mẹ chồng hung dữ! Dịch giả: ChieuNinh

    Tình trạng: [Full] 92 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved