"Kinh Diễm Nhất Thương" có 1 kết quả
  • Kinh Diễm Nhất Thương

    Tác giả: Ôn Thụy An

    Thể loại: Ngôn tình cổ đại

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Thái Kinh hạ lệnh, muốn Vương Tiểu Thạch ám sát Gia Cát tiên sinh. Lý do của hắn là: Gia Cát không chết, quốc gia sẽ không có ngày bình yên. Ẩn ý phía sau là: Hắn không chết, ngươi chết. Nếu như Vương Tiểu Thạch không giết được Gia Cát tiên sinh, Thái Kinh sẽ sử dụng quyền sinh sát của hắn, nhổ tận gốc rễ Kim Phong Tế Vũ lâu trong kinh thành. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 86 chương

Đối tác nội dung
Góp ý