"Kiều Kiều Sư Nương" có 1 kết quả
  • Kiều Kiều Sư Nương

    Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn

    Thể loại: Tiên hiệp

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Kiều Kiều Sư Nương của tác giả Thanh Trà Đạm Phạn là một trong những bộ Truyện Sắc Hiệp nổi tiếng khắp nền văn học Internet hiện đại và từng được xem là bộ "Dâm thư" làm điên đảo biết bao tín đồ của thể loại này. - Nhân vật chính trong Kiều Kiều Sư Nương Truyện là Lăng Phong, con trai duy nhất của Lăng Gia ở Hàng Châu, rất giàu có, muốn lên Hoa Sơn bái sư học võ. Nhờ kỳ duyên, Lăng Phong học được bí pháp song tu độc nhất thiên hạ của chưởng môn Tiêu Dao Phái đời trước để lại, trở thành thiên địch của mọi nữ nhân... Biên tập: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 897 chương

Đối tác nội dung