"Khủng Bố Cao Hiệu" có 1 kết quả
  • Khủng Bố Cao Hiệu

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Trường đại học cũng chỉ là bàn cờ của các sinh viên thi triển tài năng. Năm nhất muốn thoát khỏi sự chèn ép của năm hai. Năm hai muốn thoát khỏi sự điều khiển của năm ba. Năm ba liều mạng tìm cách chống đối... Những ân oán, hận thù, chém giết chỉ vì cầu sống. Dịch giả: Bạch Ngọc Sách

    Tình trạng: [Full] 100 chương

Đối tác nội dung