"Hoàng Đình" có 1 kết quả
  • Hoàng Đình

    Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

    Thể loại: Tiên hiệp

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của trường sinh? Biết bao thiên tài dành cả đời tìm tòi hòng đạt được cái gọi là "sống cùng trời đất". Biết bao người muốn sử dụng những điều huyền bí của đất trời để nghịch thiên, thế nhưng giỏi lắm cũng chỉ đổi lại được vài trăm năm mà thôi. Nhưng cho dù là loại người nào, vẫy vùng ra sao thì cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong dòng chảy thời gian của đất trời, thoáng cái đã trôi vào quên lãng. Dịch giả: (Từ đầu => Q1C27), Bạch Ngọc Sách (còn lại).

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 297 chương

Đối tác nội dung