"Hãn Tặc" có 1 kết quả
  • Hãn Tặc

    Tác giả: Nam Nhàn

    Thể loại: Tiên hiệp

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Truyện có bối cảnh đô thị, kể về thanh niên Cổ Tiểu Quân cùng người thầy tên Khương Hữu Hà. Đây là hai đạo sĩ còn sót lại của thời kỳ "Đạo giáo" truyền kỳ nay đã suy tàn. Dịch giả: Wind Prince.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 31 chương

Đối tác nội dung