"HÁN THÍCH" có 1 kết quả
  • Hãn Thích

    Tác giả: Canh Tân

    Thể loại: Lịch sử - Quân sự

    Chuyện diễn ra vào thời Nguyên Niên, Kiến An. Lúc này, Lưu Bị đã chiếm Từ Châu còn Lữ Bố thì mới tìm được chốn nương thân. Bá Vương Giang Đông dần lộ diện, Nhị Kiều vẫn chưa xuất giá. Chu Du vẫn đang say mê với thi ca, Thái Sử Từ cát cứ Vu Hồ. Năm đó, Tào Tháo dấy binh đoạt Dự Châu. Năm đó, Hán Hiến Đế-Thương Hoàng trốn chạy khỏi Quan Trung, náu thân trong một hoàng thành hoang phế ở Lạc Dương... Viên Thiệu đang dương dương tự đắc còn Công Tôn Toản cũng đã bị tiêu diệt. Triệu Vân vẫn chưa nổi danh, Hứa Chử ở Hứa Gia Trại mơ giấc mộng giàu sang. Còn Gia Cát Lượng thì vẫn còn ở tuổi ham chơi, suốt ngày quanh quẩn bên chân chị mình. Quận Đông Hải, huyện Cù. Một sinh linh bé nhỏ xuất hiện. Đôi cánh mỏng manh run rẩy, một trận cuồng phong quét qua cuốn sinh linh nhỏ bé ấy vào các cuộc chiến hùng bá thiên hạ. Muốn dùng thiếc kỵ tung hoành khắp chốn. Anh hùng hảo hán, chiến tử sa trường là một niềm vinh hạnh! Với thân phận là hoàng thúc Đại Hán, dù trước mặt là núi đao biển lửa, ta cũng quyết không lùi bước. Ta chính là Lưu Sấm!

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 407 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved