"Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu" có 1 kết quả
  • Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Nhân vật chính của truyện là một tên trùm chế súng lậu, bị bắt tử hình và xuyên về quá khứ. Nhờ vào khả năng và kiến thức của bản thân, hắn trở thành một lãnh chúa, tự thống lãnh đội quân hùng hậu của mình. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 420 chương

Đối tác nội dung