"Duyên Phận Kiêu Ngạo" có 1 kết quả
  • Duyên Phận Kiêu Ngạo

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Trời định lương duyên nhưng trời cũng định nghiệt duyên. Một cuộc xem mắt dưới danh nghĩa xem bệnh được tiến hành. Trời định nhân duyên, kiêu ngạo đến mấy đều thua trước ý trời. Đã là trời định, cớ sao cứ giả vờ là vô tâm. Tình yêu trước mắt cớ sao cứ vờ như không thấy, tại sao lại dùng sự kiêu ngạo của bản thân để che giấu? Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 27 chương

Đối tác nội dung