"Duy Ngã Độc Tôn" có 1 kết quả
  • Duy Ngã Độc Tôn

    Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi

    Thể loại: Tiên hiệp

    Đây là Đại Lục Thiên Nguyên với thời đại mà những kẻ mạnh xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Khi đã xuyên qua và sống lại, đến tột cùng là nên sống sót như một người bình thường, hay vẫn nên quật khởi làm kẻ đứng trên đỉnh vinh quang? Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 955 chương

Đối tác nội dung