"Danh Gia Vọng Tộc" có 1 kết quả
  • Danh Gia Vọng Tộc

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Che giấu dưới gương mặt thánh thiện của nàng là âm mưu và thủ đoạn. Nàng vốn là cháu gái của Trạng Nguyên nhưng thói đời vô thường, cha mẹ mất sớm, ông nội không còn. Nàng và em trai được họ hàng nuôi nấng, cũng chính từ đây mà mọi tranh đấu bắt đầu. Gia sản của đệ đệ bị chiếm mất, hôn ước của nàng cũng bị hủy càng quá đáng hơn là nàng phải nhục nhã làm thiếp. Nàng thật sự hận, hận những kẻ làm nàng trở thành đứa trẻ mồ cô không có gì trong tay. Mở mắt ra lần nữa, nàng đã trở lại sáu năm trước. Lần này trời cho nàng cơ hội nàng nhất định không để bi kịch diễn ra một lần nữa. Dịch giả: Cung Quảng Hằng

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 91 chương

Đối tác nội dung