"Dị Thế Tà Quân" có 1 kết quả
  • Dị Thế Tà Quân

    Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

    Thể loại: Huyền huyễn

    Thế gian khen chê, thế nhân lạnh lùng cùng ta có quan hệ gì? Sống không thẹn với lương tâm, có thù báo thù, có ơn báo ơn, một mình ta tự do phóng khoáng. Mệnh tại ta chứ không phải tại trời. Một đại ngưu nhân xuyên việt đến dị giới. Xem thử nhân vật chúng ta như thế nào có thể đứng trên đỉnh thế giới. Trở thành một thế hệ Tà Quân! Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 1280 chương

Đối tác nội dung