• Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Một chiếc UFO đột nhiên buông xuống, mang đến một cỗ máy mô phỏng thần kỳ. Tỷ lệ chênh lệch thời gian, người ta tu luyện một giờ, ta có thể ở giả thuyết không gian trung tu luyện gấp đôi, năm lần, thập bội thời gian, kéo dài vô tận thời gian tạo nên ra vĩ đại nhất tân một thế hệ pháp sư Biên tập:Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 482 chương

Đối tác nội dung