"Chuế Tế ( Ở Rể )" có 1 kết quả
  • Chuế Tế (Ở Rể)

    Sự đối lập hài hòa gần như hoàn hảo. Nhân vật chính hưởng thụ nhân sinh, mọi việc đến đi tùy duyên, do đã trải qua một kiếp người nên tâm hồn rất bình thản. Đối với tri kỷ biết dùng chân tình đối đãi, đối với kẻ thù thì ra tay không hề lưu tình. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 1374 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved