"Chuế Tế ( Ở Rể )" có 1 kết quả
  • Chuế Tế (Ở Rể)

    Sự đối lập hài hòa gần như hoàn hảo. Nhân vật chính hưởng thụ nhân sinh, mọi việc đến đi tùy duyên, do đã trải qua một kiếp người nên tâm hồn rất bình thản. Đối với tri kỷ biết dùng chân tình đối đãi, đối với kẻ thù thì ra tay không hề lưu tình. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 208 chương

Đối tác nội dung