"Chậm Rãi Tiên Đồ" có 1 kết quả
  • Chậm Rãi Tiên Đồ

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Ngu dốt như nàng, phải trải qua trăm gian ngàn khổ mới giật mình nhận ra. Con đường tu tiên dài lâu, tàn khốc dữ dội, cho dù đã từng kinh tài tuyệt diễm, tỏa sáng chói lọi nhưng nếu không thể đến bên kia bờ trường sinh thì có tính là gì, còn không bằng thanh thanh thản thản làm một mãng phu tiêu diêu tự tại nơi sơn dã. Dịch giả: Tang Ca

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 58 chương

Đối tác nội dung