"Chấp Chưởng Thần Quyền" có 1 kết quả
  • Chấp Chưởng Thần Quyền

    Tác giả: Phục Túy

    Thể loại: Đô thị

    Từ khi khai sinh lập địa, Thượng Đế biết rằng một người bình thường như Diệp Dương Thành cũng trở nên có quyền lực khi duyên cơ đã đến. Vô số sinh vật, dị nhân mà thượng đế đã tạo hóa, trảm ác trừ gian, chấp chưởng thần quyền, trở thành "con mắt của ông trời" để theo dõi chúng sanh. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 1269 chương

Đối tác nội dung