"Cửu Tháp" có 1 kết quả
  • Cửu Tháp

    Tác giả: Thái Tuấn

    Thể loại: Võ hiệp

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Cữu Tháp Đó là tên của một ngọn núi nằm về phía bắc Trung Nguyên. Ngọn núi này không có gì đặc biệt ngoại trừ danh xưng và địa hình đặc thù của bản thân ngọn núi. Gọi là địa hình đặc thù vì từ ngọn Ly Sơn trở đi chỉ đi về phương Bắc. Nó chính là điểm khởi đầu cho nhiều dãy núi trùng điệp tiếp theo và tiếp nối mãi về phương Bắc xa xôi. Để dễ hình dung, có thể hiểu theo cách khác, ngọn Ly Sơn chính là điểm cuối cùng của những bình nguyên rộng bạt ngàn và trù phú của đất đai Trung Nguyên kể từ phương Nam đi lên. Dịch giả: Ốc Sên

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 39 chương

Đối tác nội dung