"Cửu Kiếp Hồ Tinh" có 2 kết quả
  • Cửu Kiếp Hồ Tình

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Hai ngàn năm trước một lần ngẫu nhiên tương phùng, Lý Mân đối với hồ tiên Hồ Lân nhất kiến chung tình. Tình yêu của 2 người chấm dứt trong bi kịch. Hồ tiên Hồ Lân nhận ra tình yêu của mình đối với nàng, bắt đầu xuyên qua cửu thế, tìm kiếm tung tích của nàng… Nữ chủ bị lão công hồ tiên xuyên qua thời không dây dưa tám kiếp giống một chuyện cổ tích cẩu huyết.Trịnh trọng nhắc nhở, mỗi một kiếp đều là một câu chuyện tương đối độc lập. Dịch giả: kuisuira

    Tình trạng: [Full] 50 chương

  • Cửu Kiếp Hồ Tình 2

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Hai ngàn năm trước một lần ngẫu nhiên tương phùng, Lý Mân đối với hồ tiên Hồ Lân nhất kiến chung tình. Nhưng tình yêu của hai người chấm dứt trong bi kịch. Hồ tiên Hồ Lân nhận ra tình yêu của mình đối với nàng, bắt đầu xuyên qua cửu thế, tìm kiếm tung tích của nàng… Dịch giả: Ksland

    Tình trạng: [Full] 50 chương

Đối tác nội dung