"Công Tử Điên Khùng" có 1 kết quả
  • Công Tử Điên Khùng

    Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

    Thể loại: Đô thị

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Từ Địa Cầu xuyên việt tới Thế giới khác đã thấy nhiều, nhưng Lâm Vân của chúng ta lại từ Thế giới khác xuyên tới Địa Cầu. Điều này còn chưa phải là điều buồn bực nhất, điều buồn bực nhất chính là hắn đang nằm trong một bệnh viện tâm thần. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 510 chương

Đối tác nội dung
Góp ý