"Công Tử Điên Khùng" có 1 kết quả
  • Công Tử Điên Khùng

    Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

    Thể loại: Đô thị

    Từ Địa Cầu xuyên việt tới Thế giới khác đã thấy nhiều, nhưng Lâm Vân của chúng ta lại từ Thế giới khác xuyên tới Địa Cầu. Điều này còn chưa phải là điều buồn bực nhất, điều buồn bực nhất chính là hắn đang nằm trong một bệnh viện tâm thần. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 240 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved