"Côn Luân" có 1 kết quả
  • Côn Luân

    Tác giả: Phượng Ca

    Thể loại: Võ hiệp

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Nội dung của Côn Luân vô cùng phong phú: thiên văn địa lý, cơ quan thuật số, bài binh bố trận, không gì không có, không gì không tinh, nhất là kiến thức về toán học cổ đại thực khiến người ta phải vỗ tay khen hay. Dịch Giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 57 chương

Đối tác nội dung