"Cô Độc Chiến Thần" có 1 kết quả
  • Cô Độc Chiến Thần

    Tác giả: Huyễn Vũ

    Thể loại: Lịch sử - Quân sự

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Trên đời phàm là động vật có suy nghĩ thường thường rất hiếu chiến. Thế giới động vật phát động chiến tranh vì giành giật thức ăn, tranh đoạt đực cái, tranh địa vị, giành địa bàn, nhìn không vừa mắt, v.v... Còn loài người tự xưng là sinh vật có trí khôn, mặc dù lý do chiến tranh cũng giống như động vật, nhưng cách nói lại rất hoa lệ, rất dễ nghe, che dấu mục đích phát động chiến tranh cũng giống như động vật của mình... Bất kể loài người dùng lý do gì, chiến tranh vẫn cứ kéo dài như vậy, mặc dù có lúc từng có hòa bình, nhưng tương lai rồi vẫn có chiến tranh. Mà trong chiến tranh, những nhà quân sự, những anh hùng kia cũng thường được ca tụng với các loại danh hiệu mê người như Thường Thắng Tướng Quân, Bất Bại Tướng Quân, Thiên Tài Quân Sư, v.v.. Nhưng có một danh hiệu mà không một danh từ nào có thể thay thế được, đó chính là: Chiến Thần. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 267 chương

Đối tác nội dung