• Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Nàng là một người không thể kháng cự lại sự dụ hoặc của bát quái. Thế nên vì đào bát quái nhà hắn, nàng không tiếc tự mình xuống biển, sắm vai vợ mới cưới trà trộn vào trong nhà hắn. Vì cầu giả đến thật, còn phải cho hắn “Động tay đông chân” ở trên giường! Giận nhất là nàng “hy sinh” nhiều như thế, kết quả cái gì cũng đều không đào được. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 11 chương

Đối tác nội dung