"Bí Mật Thức Tỉnh" có 1 kết quả
  • Bí Mật Thức Tỉnh

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Thời kỳ loạn thế làm cường đạo chính là công việc có tiền đồ nhất. Chỉ cần triệu tập một đám tiểu đệ, đánh cướp ít của sẽ khiến cho chư hầu khắp nơi nhỏ dãi chào đón. Có điều làm cường đạo dù có bá đạo đi chăng nữa thì vẫn phải tránh những người không dễ chọc. Ví dụ như vị vương gia nào đó. Dịch giả: Leo

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 35 chương

Đối tác nội dung
Góp ý