"Bá Khí" có 1 kết quả
  • Bá Khí

    Tác giả: Xấu Tới Linh Hồn

    Thể loại: Tiên hiệp

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Thân thể đan điền cất giữ huyền khí, không bằng dùng thiên địa làm đan điền, hải nạp huyền khí. Từng bước một, đi lên con đường cường giả! Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 805 chương

Đối tác nội dung