"Bá Hán" có 1 kết quả
  • Thầy Bói Thiên Tài: Trùng Sinh Tiểu Phú Bà Hàng Tỷ

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Vào ngày giỗ 10 năm của mẹ, Ngô Song bởi vì cứu người mà sống lại, trở về thời thơ ấu. Lúc này, mẹ còn sống. Lúc này, nàng còn được yêu thương. Bắt đầu lại cuộc sống, nàng không muốn yếu đuối, không muốn phải khóc lóc. Đời này, nàng sẽ không phải khó xử chuyện mẫu thân đi tìm người cha bạc tình phụ nghĩa kia. Đời này, nàng cũng sẽ không tìm những thân nhân kia cầu thân tình. Đời này, nàng phải cố gắng tạo ra một cuộc sống hạnh phúc cho mẹ cùng chính mình! Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 39 chương

Đối tác nội dung