"Anh Hùng Chí" có 1 kết quả
  • Anh Hùng Chí

    Tác giả: Tôn Hiểu

    Thể loại: Võ hiệp

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Tiểu thuyết xoay quanh 4 nhân vật chính là Quan, Hải, Vân, Viễn. Họ là quý công tử mưu cơ thâm trầm (Dương Túc Quan), tướng quân hào hùng bất kham (Tần Trọng Hải), thư sinh lạc phách thất cơ (Lư Vân), bổ khoái vong mệnh thiên nhai (Ngũ Định Viễn). Bốn con người trong thời đại đen tối, vận mệnh tương liên, tình tiết giao thoa phức tạp, tình cảm động lòng người… Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 76 chương

Đối tác nội dung
Góp ý