"Điêu Cốt Sư" có 1 kết quả
  • Điêu Cốt Sư

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Nàng là Điêu Cốt sư nhưng lại tự xưng Luyện Cốt sư. Xương cốt lọt vào tay nàng có thể trở thành dụng cụ, công cụ, trang sức… cũng có thể trở thành vũ khí có cốt linh hùng mạnh. Nàng là một bộ xương có thể giả chết, dọa được quỷ, giết được yêu quái, tạo ra được người, làm chủ được cục diện. Dịch giả: Nhóm Crescent Moon - Phượng Hoàng Lửa

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 35 chương

Đối tác nội dung
Góp ý