"Độc Tôn Tam Giới" có 1 kết quả
  • Độc Tôn Tam Giới

    Tác giả: Lê Thiên

    Thể loại: Huyền huyễn

    Thiên Đế Chi Tử Giang Trần chuyển sinh lên thân thể một thiếu niên bị chư hầu khi dễ. Trước mặt Giang Trần ai dám xưng là thiên tài? Không ai có thể hiểu Trời bằng Đứa Con của Trời cả. Thiên tài? Kẻ thuận ta là trời, kẻ nghịch ta phải giết!! Dịch giả: Sói Già.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 2343 chương

Đối tác nội dung