"Độc Tôn Tam Giới" có 1 kết quả
  • Độc Tôn Tam Giới

    Tác giả: Lê Thiên

    Thể loại: Huyền huyễn

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Thiên Đế Chi Tử Giang Trần chuyển sinh lên thân thể một thiếu niên bị chư hầu khi dễ. Trước mặt Giang Trần ai dám xưng là thiên tài? Không ai có thể hiểu Trời bằng Đứa Con của Trời cả. Thiên tài? Kẻ thuận ta là trời, kẻ nghịch ta phải giết!! Dịch giả: Sói Già.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 2445 chương

Đối tác nội dung