"Đại Minh Vương Hầu" có 1 kết quả
  • Đại Minh Vương Hầu

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Đại Minh Hồng Vũ hai mươi chín năm, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương già nua, Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn gầy yếu, Yến Vương Chu Lệ rục rịch cướp ngôi. Này một năm, Tiêu Phàm xuất hiện. Thiên hạ phong vân vì hắn mà bắt đầu Biên tập: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 179 chương

Đối tác nội dung
Góp ý