"Đại Minh Vương Hầu" có 1 kết quả
  • Đại Minh Vương Hầu

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Đại Minh Hồng Vũ hai mươi chín năm, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương già nua, Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn gầy yếu, Yến Vương Chu Lệ rục rịch cướp ngôi. Này một năm, Tiêu Phàm xuất hiện. Thiên hạ phong vân vì hắn mà bắt đầu Biên tập: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 166 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved