"Đại Đạo Triều Thiên" có 1 kết quả
  • Đại Đạo Triêu Thiên

    Tác giả: Miêu Nị

    Thể loại: Tiên hiệp

    Trăm dặm giết một người, mười bước không muốn đi. Ta chính là kiếm. Trăm dặm giết một người, mười bước không muốn đi. Trăm dặm giết một người, mười bước không thể đi. Trăm dặm giết một người, mười bước? Không thể! Trong ta có kiếm, trong kiếm có ta. Đại Đạo Triều Thiên, tất cả chấp nhất kiếm. Nếu như nhân sinh có thể làm lại, ta đại khái vẫn là như vậy. —— Tỉnh Cửu Dịch giả: vipnd2003

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 118 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved