• Đường Triều Khởi Nữ Tử

    Tác giả: Đồng Ny

    Thể loại: Ngôn tình cổ đại

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Hắn, Hoa Thiểu Dương tên hiệu “Vô Ưu công tử”, chỉ cần có tiền. Hắn liền thay người bài ưu giải nạn, định bảo cố chủ vạn sự thuận lợi phát đạt, vô ưu vô lự. Lần này hắn tiếp nhận Thôi đại thiếu nhờ làm hộ, thay hắn phá hư hôn sự Thôi gia lão đầu an bài. Việc này không nên chậm trễ, hắn cải trang thành thư sinh nghèo túng, trà trộn vào nhà gái làm tại phòng thu chi ở phường Nghê Thường của Bạch gia. Hắn phải nhanh chóng thể hiện chính mình khiến cho Bạch tiểu thư chú ý. Như vậy hắn liền có thể đại triển bản lĩnh đánh cắp tâm hồn thiếu nữ, hoàn thành nhiệm vụ! Chỉ đợi thâu tâm hoàn tất, hắn lập tức bỏ trốn mất dạng, sao biết Bạch tiểu thư cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Sợ rằng vẫn là một nhát chặt tơ tình, vẫy vẫy ống tay áo hữu duyên tái kiến đi… Dịch giả: Vô Ưu bảo bảo

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 13 chương

Đối tác nội dung