• Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Làm người đã khó, làm kẻ ác càng khó, làm kẻ ác mà thiên hạ đều biết, người người trong thiên hạ đều phỉ nhổ thì khó lại càng thêm khó, mà từ sau khi trở thành gian thần thì càng quyết chí đời đời kiếp kiếp, tận tụy cẩn thận, thề không thay lòng phát huy để hai chữ ‘ác nhân’ phát sáng rực rỡ... Áp lực tâm lý thật lớn mà. Dịch giả: Lam Phượng Hoàng

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 10 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved