"Bước Vào Lòng Em" có 1 kết quả
  • Bước Vào Lòng Em

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Nếu như con đường này anh không thể đi, vậy thì hãy để em giúp anh. Lục Sênh nói với Nam Phong như thế, và tiếp theo là câu truyện về chàng trai nuôi dưỡng cô vợ nhỏ của mình. Dịch giả: Ốc Vui Vẻ

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 35 chương

Đối tác nội dung