Thắc mắc cụ thể
 • ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

  Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội và nền tảng đọc sách điện tử iREAD.vn (hay còn gọi là “Thỏa Thuận”) quy định các điều khoản và chính sách truy cập và sử dụng các nội dung, dịch vụ, trang web, ứng dụng của mạng xã hội iREAD.vn (hay còn gọi là “Dịch Vụ”), giữ Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo (sau đây gọi chung là “Chúng tôi”) với người dùng của iREAD (hay còn gọi là “Người Sử Dụng”). “Người dùng” iREAD được hiểu là tất cả những người truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ nào mà iREAD cung cấp trên tất cả các nền tảng (sau đây gọi chung là “bạn”). Việc tiến hành tải, cài đặt, truy cập hay sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của nền tảng iREAD là bạn đã trở thành một người dùng iREAD đồng thời chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này.

  I. Điều khoản sử dụng:

  1. Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng iREAD.

  2. Người Sử Dụng có thể dùng các tài khoản như: tài khoản Zalo, Facebook, hoặc các tài khoản khác được phép để truy cập iREAD. Người Sử Dụng nên cập nhật, hoàn thiện thông tin tài khoản iREAD để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

  3. Người Sử Dụng có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của mình, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. iREAD sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và iREAD sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh cho Người Sử Dụng.

  4. Nếu Người Sử Dụng biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy báo ngay cho iREAD thông qua mail: support@iread.vn

  5. Một số tính năng của iREAD yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng iREAD với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng iREAD được tốt nhất.

  II. Điều khoản về nội dung dịch vụ:

  iREAD hiện tại cung cấp nhiều dịch vụ Internet bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ như đọc và đăng tải nội dung trực tuyến, bình luận, chia sẻ, hỏi đáp, chat chữ, chat hình ảnh.

  1. iREAD là mạng xã hội với mục tiêu tạo ra môi trường đọc và chia sẻ nội dung mở cho Người Sử Dụng, rút ngắn khoảng cách giữa người dùng với nhau ở tất cả các vùng miền trên khắp đất nước và thế giới thông qua Internet. Chính vì mục đích tốt đẹp đó, Người Sử Dụng khi đăng tải, chia sẻ nội dung, trao đổi thông tin về các tác phẩm văn học, kiến thức, kỹ năng trên iREAD phải nghiêm túc và có nền tảng kiến thức vững về chuyên đề chia sẻ. Đối với Người Sử Dụng sử dụng iREAD để đọc, học tập, trau dồi kiến thức thì có thể lựa chọn các dịch vụ theo nhu cầu để trải nghiệm.

  2. Nội dung của các nội dung đăng tải phải tương thích, phù hợp với chủ đề mà iREAD định hướng bao gồm nhưng không giới hạn như: tản văn, tạp bút, kỹ năng, bí quyết thành công, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết ngôn tình, hồi ký, du ký, bút ký, truyện ma, trinh thám, hành động, truyện tiên hiệp – kiếm hiệp, tiểu phẩm thơ ca, truyện cười v.v.

  3. iREAD không chứng thực nội dung nào được đăng tải, sử dụng trên iREAD bởi bất kỳ Người Sử Dụng nào. iREAD không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Dịch vụ, và iREAD sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.

  4. Đây là website và phần mềm mạng xã hội iREAD thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo, iREAD cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website và phần mềm trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Quy chế này và các văn bản pháp luật liên quan.

  5. Người Sử Dụng là người đọc, chia sẻ nội dung, đăng tải nội dung tản văn, tạp bút, kỹ năng, bí quyết thành công, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết ngôn tình, hồi ký, du ký, bút ký, truyện ma, trinh thám, hành động, truyện tiên hiệp – kiếm hiệp, tiểu phẩm thơ ca, truyện cười… và/hoặc những nội dung khác phù hợp với tiêu chí của iREAD. Người Sử Dụng đồng ý rằng sẽ không đăng tải lên iREAD các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.

  6. Người Sử Dụng đồng ý để chúng tôi tự do kinh doanh, sử dụng nội dung của bạn mà bạn cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng iREAD một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà bạn cung cấp, chia sẻ, trao đổi.

  7. Bạn cũng cho phép Người Sử Dụng được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

  8. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong iREAD đều thuộc về iREAD hoặc được cấp phép hợp pháp cho iREAD sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của iREAD, bạn không được phép xuất bản, tái sản xuất, truyền phát hoặc xâm phạm bằng các hình thức khác tới quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm iREAD.

  9. Tại các khu vực được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định. Bạn đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng internet và mạng viễn thông.

  10. Trong mọi trường hợp, iREAD được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên website và phần mềm iREAD.

  11. Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và phần mềm mạng xã hội này, Người Sử Dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. iREAD không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người Sử Dụng khác đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể bạn thấy một vài thông tin, bình luận do Người Sử Dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, bạn có thể thôi không sử dụng sản phẩm và cam kết không có những hành động xâm phạm tới iREAD và Công ty Nguyên Bảo.

  12. Khi Người Sử Dụng truy cập vào sản phẩm khác, ứng dụng hoặc website liên kết với mạng xã hội này, Người Sử Dụng phải hiểu và tuân thủ những quy định về sản phẩm mà Người Sử Dụng sử dụng. Có thể có những sản phẩm thuộc quyền sở hữu của iREAD hoặc không, và do vậy Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử dụng sản phẩm này.

  13. Bài viết đánh giá ý kiến của bạn là một phần Dịch vụ iREAD. Người dùng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên iREAD. Bạn phải đảm bảo bài viết, đánh giá của bạn phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung.

  14. iREAD cho phép người dùng truy cập và sử dụng sản phẩm trên website hoặc/và trên các ứng dụng iREAD phát triển trong tương lai. Khi sử dụng sản phẩm iREAD trên các ứng dụng mà iREAD Phát triển, Người Sử Dụng cũng phải đảm bảo tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng này.

  15. Ngoài các sản phẩm của Công ty Nguyên Bảo, iREAD có thể cho phép hoặc liên kết với đối tác thứ ba để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của họ trên iREAD, do đó, khi sử dụng một sản phẩm như vậy, Người Sử Dụng thừa nhận rằng (i) Người Sử Dụng đã tìm hiểu và chấp thuận các điều khoản sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (ii) Mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến dịch vụ là của bên thứ ba, iREAD sẽ hỗ trợ Người Sử Dụng nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.

  16. Người Sử Dụng đồng ý cấp quyền cho iREAD sử dụng nội dung trao đổi thông tin của bạn cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.

  17. iREAD có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của bạn, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng iREAD có thể sẽ chuyển giao các thông tin của bạn cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của bạn.

  18. Người Sử Dụng hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình từ các dịch vụ của iREAD, việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của Người Sử Dụng. Người Sử Dụng chấp nhận những rủi ro phát sinh và iREAD được loại trừ trách nhiệm này. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu giữ một bản trước khi đăng tải lên iREAD.

  19. Trong quá trình sử dụng iREAD, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, chúng tôi có toàn quyền, ngay lập tức và không cần thông báo trước cho bạn, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, chúng tôi có thể từ chối việc bạn đăng ký để sử dụng các dịch vụ khác của Công ty Nguyên Bảo.

  20. Trên website, phần mềm iREAD xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, bạn không nên suy luận rằng iREAD kiểm soát hoặc sở hữu với những website này. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. iREAD không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang iREAD.

  21. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm iREAD, iREAD có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

  III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội:

  Khi sử dụng sản phẩm iREAD, nghiêm cấm khách hàng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

  1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên iREAD nhằm mục đích:

  a) Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo.

  b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

  c) Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

  2. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng iREAD nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên iREAD.

  3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên iREAD.

  4. Khi giao tiếp với người dùng khác, Người Sử Dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

  5. Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

  6. Lợi dụng mạng xã hội iREAD để thu thập thông tin của Người Sử Dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.

  7. Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

  8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

  9. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín iREAD hoặc iREAD dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

  10. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư trên iREAD mà không có sự đồng ý bằng văn bản của iREAD.

  11. Lợi dụng iREAD để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

  12. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên iREAD.

  13. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

  14. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

  15. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của iREAD bằng văn bản.

  16. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung trừ khi được phép của iREAD. Bạn không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại iREAD bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì Nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa, trừ khi nó được sự cho phép của iREAD bằng văn bản.

  17. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên iREAD xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  18. Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

  19. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào iREAD.

  20. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ iREAD.

  21. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ iREAD.

  22. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của Công ty Nguyên Bảo.

  IV. Quy tắc quản lí xử phạt vi phạm Người Sử Dụng:

  1. Nguyên tắc:

  a) Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

  b) Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, iREAD sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

  c) Hình thức xử phạt khóa tài khoản iREAD có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản iREAD.

  d) Nếu tài khoản iREAD bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

  e) Các hành vi vi phạm của Người Sử Dụng không được liệt kê ở dưới, tùy từng trường hợp cụ thể, iREAD có toàn quyền đưa ra mức phạt phù hợp theo các hình thức xử phạt theo quy định tại Thỏa Thuận này.

  f) Các hình thức xử phạt:

  _Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày.

  _Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 30 ngày.

  _Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

  2. Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa vĩnh viễn theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

  a) Người Sử Dụng có hành vi lợi dụng iREAD nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Người Sử Dụng đặt tên thành viên trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chat… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  b) Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người Sử Dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc tuyên truyền các các nội dung khiêu dâm.

  c) Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng iREAD, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

  d) Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác hoặc tài khoản iREAD, điểm tích lũy.

  e) Phá hoại hệ thống mạng xã hội iREAD: Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Người Sử Dụng sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.

  f) Sử dụng diễn đàn hỏi đáp để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

  3. Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 30 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

  a) Hành vi giao tiếp: Chat khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các khu vực khác của iREAD để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

  b) Quảng cáo: Trong tên thành viên, trạng thái, giải thích về bản thân có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video và thông tin quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của iREAD. Ngoài ra thành viên sử dụng sản phẩm với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hoá, dịch vụ bị cấm, trong trường hợp này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình phạt 2 hoặc hình phạt 3.

  c) Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.

  d) Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

  e) Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên iREAD, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

  4. Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.

  a) Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

  b) Đăng tải video, âm thanh, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

  c) Các nội dung, hình ảnh đăng tải có tính chất nhạy cảm, khêu gợi, dung tục.

  V. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng:

  1. Khi đăng ký tài khoản iREAD, Người Sử Dụng được sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ trong sản phẩm iREAD.

  2. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của iREAD quy định tại website https://iread.vn/cau-hoi-thuong-gap

  Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. iREAD sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và iREAD sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

  4. Người Sử Dụng có trách nhiệm tháo gỡ những nội dung vi phạm do mình đăng tải ngay lập tức đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về nội dung đăng tải đó.

  5. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho iREAD về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

  6. Khi phát hiện ra lỗi của iREAD, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua email support@iread.vn.

  7. Người Sử Dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng sản phẩm mạng xã hội iREAD này.

  8. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm iREAD sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối với các sản phẩm của iREAD và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

  9. Khi bạn tạo và đăng tải trên iREAD, tài khoản của bạn sẽ trở thành loại tài khoản “tác giả”, bạn được phép đăng tải nội dung do mình sở hữu lên iREAD và tự chịu toàn bộ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến toàn bộ nội dung đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn tính hợp pháp của nội dung, quyền sở hữu trí tuệ và các chấp thuận cần thiết khác từ cơ quan có thẩm quyền.

  10. Bất kỳ nội dung, clip, video, thông tin, bình luận, hình ảnh hoặc nội dung khác được đăng tải bởi Người Sử Dụng trên iREAD, Người Sử Dụng đồng ý rằng (i) tự chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải; và (ii) iREAD và Công ty Nguyên Bảo được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

  11. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

  VI. Quyền và trách nhiệm của chúng tôi:

  1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

  2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm iREAD, iREAD có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

  3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, iREAD có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

  4. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, iREAD có quyền xóa bỏ và/hoặc tắt ngay lập tức các video hay nội dung đang được phát bởi Người Sử Dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người Sử Dụng khác, iREAD sẽ tiến hành giám sát kiểm tra log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu vi phạm iREAD có quyền và/hoặc tắt ngay lập tức các video hay nội dung đang được phát bởi Người Sử Dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. iREAD có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, iREAD sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của iREAD là quyết định cuối cùng và Người Sử Dụng đồng ý chấp hành.

  5. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm iREAD.

  6. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng iREAD, tuy nhiên iREAD chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

  7. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, iREAD không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

  VII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo:

  1. iREAD sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm iREAD.

  2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai v.v... Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. iREAD cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên iREAD sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

  3. iREAD hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm iREAD. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

  4. Bài viết, clip, video của Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. iREAD không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của iREAD. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

  VIII. Nguyên tắc xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

  Người Sử Dụng đồng ý và tuân thủ rằng, Khi Người Sử Dụng đăng ký tạo tài khoản và được iREAD cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm iREAD, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Người Sử Dụng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  1. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình thanh toán và sử dụng iREAD phải được gửi đến bộ phận hỗ trợ iREAD ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. iREAD sẽ là nơi trung gian giải quyết tranh chấp giữa Người Sử Dụng với nhau. iREAD sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định Pháp luật.

  2. Quy trình giải quyết khiếu nại được đăng tải trên website sản phẩm.

  3. iREAD chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

  4. Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng iREAD với nhau hoặc giữa Người Sử Dụng với iREAD, IREAD sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, iREAD sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của iREAD là quyết định cuối cùng.

  5. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ iREAD khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng iREAD.

  IX. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

  1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong iREAD đều thuộc về iREAD hoặc được cấp phép hợp pháp cho iREAD sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của iREAD, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm iREAD.

  2. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân Người Sử Dụng hoặc nhóm Người Sử Dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

  3. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm iREAD. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

  4. Người Sử Dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm iREAD một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn.

  5. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

  a) Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ iREAD đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.

  b) Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

  c) Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

  - Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm và các giấy tờ pháp lý kèm theo.

  - Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các Dịch vụ iREAD đủ để cho phép iREAD xác định vị trí tài liệu đó.

  - Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để iREAD có thể liên hệ với bạn.

  - Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.

  - Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

  d) Nếu tài khoản iREAD vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc Người Sử Dụng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, iREAD có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó.

  Địa chỉ liên lạc:

  Công ty TNHH Nội Dung Số Nguyên Bảo;

  73/17 Trần Khánh Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, VN;

  Điện thoại: (84 2) 363958813

  E-mail: support@IREAD.vn

  X. Hiệu lực của thỏa thuận:

  1. Sử dụng ngoài phạm vi Việt Nam: Chúng tôi là công ty có trụ sở tại Việt Nam. Mục tiêu của iREAD là mang lại cho người dùng nội dung dưới sự cho phép của chủ sở hữu nội dung một cách hợp pháp. Do đó, chúng tôi bị giới hạn bởi các quyền phát hành nội dung trong phạm vi địa lý từ các nhà cung cấp nội dung. Việc sử dụng công nghệ để truy cập vào nội dung từ các vùng lãnh thổ mà iREAD không có quyền được cung cấp dịch vụ đều bị cấm.

  2. Kiểm soát xuất khẩu: Phần mềm và sự truyền tải dữ liệu kỹ thuật, nếu có, kết nối với Dịch vụ iREAD được kiểm soát xuất khẩu. Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả các luật liên quan đến phần mềm và truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ Việt Nam hoặc quốc gia mà bạn cư trú.

  3. Luật áp dụng: Bạn đồng ý rằng bản Điều khoản sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

  4. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. iREAD sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

  5. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội iREAD này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

  6. Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội iread.vn này có giá trị từ ngày 22 tháng 11 năm 2018.

 • CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

  VỀ CHÚNG TÔI

  iREAD là một nền tảng đọc sách, truyện điện tử bao gồm trang https://iread.vn/, ứng dụng iREAD trên các hệ điều hành Android và iOS, được phát triển và quản lý bởi Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo (sau đây gọi là “chúng tôi”).

  iREAD hiện cung cấp dịch vụ đọc sách điện tử bao gồm các sản phẩm sách về nhiều lĩnh vực như: Văn học, tiểu thuyết, kỹ năng, sách thiếu nhi, kinh doanh, đầu tư, công nghệ và đời sống, văn hóa, xã hội…., đồng thời cung cấp các dịch vụ mạng xã hội bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ như đọc và đăng tải nội dung trực tuyến, bình luận, chia sẻ, hỏi đáp, chat chữ, chat hình ảnh trên nền tảng internet và mạng viễn thông di động, vì mục tiêu phát triển hơn nữa văn hóa đọc của người Việt.

  CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

  I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

  Thỏa thuận này được thành lập giữa iREAD và người dùng của iREAD. “Người dùng” iREAD được hiểu là tất cả những người truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ nào mà iREAD cung cấp trên tất cả các nền tảng (sau đây sẽ gọi là “bạn”).

  Việc tiến hành tải, cài đặt, truy cập hay sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của nền tảng iREAD là bạn đã trở thành một người dùng iREAD đồng thời chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong thoả thuận này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi thực hiện tất cả các hành vi trên, nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (bao gồm phiên bản này và các phiên bản cập nhật), vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của nền tảng iREAD.

  II. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ:

  1. iREAD cung cấp các ấn phẩm sách, truyện điện tử và cho phép người dùng đọc trực tuyến hoặc không trực tuyến trên thiết bị di động hoặc máy tính. Bạn chỉ được phép sử dụng các ấn phẩm phát hành trên iREAD cho mục đích sử dụng riêng, phi thương mại.

  2. Với việc đọc, mua, mượn các ấn phẩm của người dùng trên iREAD, chúng tôi không chuyển giao cho bạn bất cứ quyền sử dụng nào khác đối với các ấn phẩm của iREAD ngoài việc đọc nội dung số; bạn không có quyền in, sao chép các ấn phẩm của iREAD dưới dạng in giấy, lưu trên đĩa… hoặc bất kỳ hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ của các nội dung được đăng tải trên iREAD.

  3. Việc bạn mua các ấn phẩm của iREAD thông qua hình thức Mua từng ấn phẩm có tính phí theo đơn giá niêm yết cho phép bạn đọc các ấn phẩm số này vĩnh viễn trên nền tảng iREAD, kể cả khi ấn phẩm bị khoá vì lí do bản quyền, trừ khi bạn xoá ấn phẩm này trong tủ sách cá nhân, khi ấy, bạn cần mua lại ấn phẩm để tiếp tục đọc trên iREAD.

  4. Việc bạn mượn các ấn phẩm của iREAD thông qua hình thức Đọc các ấn phẩm có tính phí khi đang sử dụng gói Hội viên chỉ cho phép bạn đọc các ấn phẩm điện tử trên iREAD (không bao gồm các ấn phẩm điện tử được quy định Điều 2, Khoản 3 của thỏa thuận này) đến khi gói Hội viên của bạn hết hạn, sau khi gói Hội viên hết hiệu lực, để tiếp tục đọc các ấn phẩm trên iREAD, bạn cần gia hạn thêm thời gian gói Hội viên hoặc mua riêng từng ấn phẩm có tính phí trên iREAD.

  5. iREAD chỉ hỗ trợ đọc các ấn phẩm điện tử trên các thiết bị hỗ trợ hệ điều hành iOS và Android. Bạn cần phải tải ứng dụng iREAD về thiết bị hoặc truy cập Website https://iread.vn để đọc được ấn phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ của iREAD chỉ được hỗ trợ cho các thiết bị iOS và Android nhất định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại liên quan đến việc hiểu sai hoặc chưa đầy đủ thông tin dịch vụ của bạn.

  6. Các ấn phẩm được phân phối trên hệ thống có thể được cập nhật nội dung liên tục, không báo trước và/ hoặc chỉ cung cấp trên ứng dụng iREAD trên các hệ điều hành Android và iOS theo yêu cầu từ phía đơn vị cung cấp bản quyền.

  III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA iREAD:

  1. iREAD chỉ có trách nhiệm đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, liên tục để cung cấp dịch vụ cho bạn với tình trạng kỹ thuật - công nghệ chung của Việt Nam tại thời điểm xác lập giao dịch sử dụng. Chúng tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho bạn về thời điểm tạm ngừng hoạt động trang Web, nhưng không chịu trách nhiệm cho những hậu quả có thể có cho bạn khi phải tạm ngừng hoạt động trang mạng để bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất hoặc các trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.

  2. iREAD có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới giao dịch thanh toán và dịch vụ do chúng tôi cung cấp, hỗ trợ và xử lý khiếu nại, thắc mắc của bạn về việc sử dụng dịch vụ với điều kiện bạn cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến giao dịch.

  3. iREAD có quyền từ chối không cung cấp dịch vụ và giải quyết khiếu nại nếu bạn không hiểu rõ và tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  4. Một số dịch vụ mà iREAD cung cấp có thể sẽ là dịch vụ thu phí, tùy vào tình hình thực tế, tiêu chuẩn dịch vụ thu phí và hình thức dịch vụ, iREAD có thể sửa đổi, nâng cấp một số dịch vụ từ miễn phí thành thu phí. Trước khi sửa đổi, nâng cấp, iREAD sẽ có thông báo tương ứng trên các trang thông tin chính thức của iREAD tới người dùng. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ sửa đổi, nâng cấp nào đối với dịch vụ được nhắc tới trên đây, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ đó.

  5. Việc thu phí của iREAD với các ấn phẩm là để đảm bảo yêu cầu và thỏa thuận về doanh thu với các nhà cung cấp, tùy từng giai đoạn và tình hình thực tế iREAD có quyền chỉnh sửa, thay đổi giá bán hoặc hình thức dịch vụ cung cấp đối với từng ấn phẩm. Việc thay đổi, chỉnh sửa này có thể được báo trước hoặc không báo trước.

  IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN:

  1. Bạn được hướng dẫn đầy đủ thông tin về việc sử dụng dịch vụ trên iREAD và có quyền yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết. Với các giao dịch thanh toán đã bị trừ tiền trong tài khoản nhưng bạn chỉ nhận được thông báo lỗi, bạn có quyền liên hệ và cung cấp các thông tin chính xác của giao dịch để được hỗ trợ.

  2. Bạn có trách nhiệm thực hiện đúng hướng dẫn dịch vụ của iREAD và đơn vị thanh toán, cung cấp các thông tin hỗ trợ việc kiểm tra, đối soát theo yêu cầu của chúng tôi.

  3. Bạn có trách nhiệm thực hiện các hướng dẫn sử dụng dịch vụ của iREAD, hiểu rõ và tuân thủ các điều kiện sử dụng dịch vụ trên iREAD. Việc vi phạm các điều kiện sử dụng là lý do chính đáng cho phép iREAD chấm dứt cung cấp dịch vụ cho bạn.

  4. Bạn đảm bảo rằng việc truy cập và sử dụng thông tin của mình trên trang mạng là không vi phạm pháp luật hoặc bị cấm, và bạn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm.

  5. Với việc sử dụng phần mềm iREAD, bạn thỏa thuận không sửa đổi phần mềm được chúng tôi cung cấp để truy cập dịch vụ bằng bất kỳ phương cách hoặc hình thức nào, hoặc sử dụng các phiên bản được sửa đổi của phần mềm cho bất kỳ mục đích nào bao gồm cả để có được quyền truy cập trái phép vào dịch vụ của iREAD. Bạn không truy cập hoặc cố gắng truy cập Tài khoản mà Bạn không được phép truy cập. Việc vi phạm an ninh mạng hoặc hệ thống có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

  QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  1. Người dùng iREAD ở bất cứ độ tuổi nào trên lãnh thổ Việt Nam đều có thể tiến hành giao dịch trên iREAD.

  2. Việc bạn thực hiện thanh toán đồng nghĩa với việc bạn đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến là hoàn toàn tự nguyện và bạn hiểu rõ các quy định có liên quan về việc thanh toán và sử dụng dịch vụ trên tài khoản iREAD.

  3. Bạn có thể rà soát lại những thông tin về giao dịch thanh toán của mình trước khi lựa chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận việc thực hiện giao dịch. Việc thanh toán chỉ được thực hiện sau khi bạn xác nhận thực hiện giao dịch.

  Khi cần xem lại các ấn phẩm thu phí đã mua: Vào Tài khoản của tôi -> Đã mua -> Bạn sẽ thấy các ấn phẩm thu phí mà mình đã mua (được phân biệt theo Chương/Cuốn)

  4. Mọi chi tiết giao dịch thanh toán của bạn đều được ghi nhận, lưu giữ và bảo mật trên hệ thống của iREAD và của đơn vị thanh toán. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc chia sẻ thông tin tài khoản của mình, thông tin giao dịch thanh toán cho bên thứ ba.

  5. Thời gian xử lý giao dịch:

  Với các giao dịch thanh toán thành công tại iREAD, chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức và hiển thị thông báo ngay tại trang thực hiện thanh toán hoặc gửi thông tin chi tiết về địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn đã xác thực. Trừ trường hợp có lỗi hệ thống hoặc lỗi kết nối Internet, thời gian xử lý giao dịch có thể kéo dài.

  Với các giao dịch mua ấn phẩm được thanh toán thành công trên nền tảng iREAD, các ấn phẩm sẽ được cập nhật trong tủ sách của bạn ngay sau khi giao dịch thành công, trừ trường hợp có lỗi hệ thống hoặc lỗi kết nối Internet, thời gian xử lý giao dịch có thể kéo dài.

  6. Các giao dịch thanh toán đã được hệ thống xử lý thành công sẽ không được hoàn tiền và hủy giao dịch trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng đã thực hiện thanh toán nhưng không có thiết bị phù hợp để sử dụng dịch vụ và sẽ không hoàn lại khoản tiền thanh toán cho giao dịch đã thực hiện.

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

  Để đảm bảo phục vụ và cung cấp tới người dùng các dịch vụ ngày càng tốt hơn và thực hiện việc cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu, iREAD sẽ tiến hành thu thập dữ liệu của người dùng bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà iREAD cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để iREAD liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên iREAD nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính các bạn.

  Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho iREAD về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

  IREAD sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  1. Cung cấp các dịch vụ đến người dùng;

  2. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và iREAD;

  3. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của bạn hoặc các hoạt động giả mạo người dùng;

  4. Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

  5. Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại iREAD.

  6. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: iREAD có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

  III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

  Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc người dùng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của iREAD.

  Người dùng có thể tự xóa bỏ hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình một cách dễ dàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên iREAD, truy cập trang thông tin cá nhân, ấn “Cập nhật thông tin” để tiến hành chỉnh sửa hoặc xóa bỏ.

  IV. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

  1. Thông tin cá nhân của người dùng trên iREAD được iREAD cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của iREAD. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

  3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người dùng, iREAD sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

  4. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của iREAD.

  5. Ban quản trị iREAD yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là người dùng, phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị iREAD không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  ĐIỀU KHOẢN VỀ THAY ĐỔI BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT

  Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người dùng. iREAD sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

  Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ này của iREAD xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

  CAM KẾT

  Bằng việc đồng ý với các điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ này, các bên thống nhất và chấp nhận các điều khoản đã nêu trên. Bạn cam kết đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ đúng, đầy đủ các điều kiện điều khoản như trên và các quy định liên quan của pháp luật.

  THÔNG TIN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

  Công ty TNHH Nội Dung Số Nguyên Bảo

  Địa chỉ: 73/17 Trần Khánh Dư, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Thanh Nhân

  Email: support@iread.vn | Tel: (84 2) 363958813

  Cập nhật lần cuối ngày: 29/11/2019

Góp ý