Lịch sử - Quân sự

Gián điệp - Đặc công

  • 0.0

    Thuận Minh

    Tác giả: Đặc Biệt Bạch

    Nhân vật chính là Lý Mạnh - kẻ xuyên về năm thứ năm Sùng Trinh. Bằng hai bàn tay của mình, Lý Mạnh đã làm nên sự nghiệp, gây dựng nên một mảng trời riêng của mình. Dịch giả: Sưu tầm.

    [Đang cập nhật] 692 chương
Đối tác nội dung