TOP 2 Nhóm Nữ Phụ

Dịch giả: Nhóm Nữ Phụ

Tác phẩm đã dịch: 0
Nhóm dịch đã từng tham gia
Không có
Kinh nghiệm dịch, đọc truyện
n+∞ năm
Truyện yêu thích nhất / Truyện đầu tiên đưa bạn vào thế giới truyện
Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân
Sở thích đọc
Hội đồng có gu tùy chọn trong mọi thể loại, đặc biệt là hài.
Câu trích dẫn yêu thích
Đừng có mắng người khác chỉ có quan hệ, ta muốn hỏi ít nhất ta còn có quan hệ, ngươi thì có cái gì.
Góp ý